วันที่ 39 ดูดาว (20 มกราคม 2560)

เวลา 17.00 น. หลังเลิกเรียนของวันนี้ ฉันได้รับคำสั่งให้ไปควบคุมนักเรียนในการไปทัศนศึกษาดูดาวที่หอดูดาวสิรินธร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยต้องไปควบคุมนักเรียนชั้นป.5/3 และ ป.5/4 ตั้งแต่ขึ้นรถไปจนถึงขึ้นรถกลับเลย

ก่อนอื่นเราต้องรวบรวมนักเรียนในการเข้าแถวขึ้นรถตู้แต่ละคันก่อน มีรถตู้ทั้งหมดอยู่ 6 คัน โดยจะให้นักเรียนนั่งคันละ 13 คน และจะต้องมีครูควบคุมแต่ละคันด้วย ซึ่งฉันและฝ้ายได้ควบคุมนักเรียนอยู่รถคันที่ 6

จากนั้นเวลา 17.10 น. รถตู้ได้เดินทางออกจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ไปยังหอดูดาวสิรินธร เวลา 18.00 น. โดยในระหว่างทางมีการแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวด้วย ในการเดินทางในครั้งนี้ฉันรู้สึกเวียนหัวคล้ายมีอาการเมารถ เพราะทางที่ไปเป็นทางขึ้นเขาทางโค้งเยอะมากประกอบกับเสียงคุยกันของนักเรียนในตลอดการเดินทาง

เมื่อถึงหอดูดาว ครูและนักเรียนทุกคนก็รับประทานอาหารกันให้อิ่ม จากนั้นเข้าไปฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของการดูดาว

เมื่อนักเรียนพอมีความรู้แล้วจึงให้นักเรียนไปดูนิทรรศการการดูดาวและดูดาวจริงจากกล้องโทรทรรศน์

ฉันก็ได้รับความรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียน ได้รู้สิ่งที่ฉันยังไม่รู้และยังไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นของจริงในวันนี้

ขอบคุณประสบการณ์ที่ทางโรงเรียนมอบให้ทั้งครูและนักเรียนมากๆค่ะ

พวกเราเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพในเวลา 22.00 น.

บรรยากาศการทัศนศึกษามีดังนี้

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีต่อตัวเด็กมากๆฉันคิดว่าเด็กได้เกิดการเรียนรู้จากของจริงจากสิ่งที่ได้ไปดู นอกเหนือจากสิ่งที่เรียนแล้ว จะทำให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงได้

สิ่งที่อยากเสนอคือ อยากให้นักเรียนห้องที่เหลือได้ไปดูในสิ่งที่เหมือนๆกัน จะได้เกิดความเท่าเทียมในการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)