บันทึกที่ 38 ทดสอบอ่านเขียนชั้น ป.4/4 (25 มกราคม 2560)

บททดสอบของนักเรียน

...บางครั้งสิ่งที่คิดไว้กับความเป็นจริงก็อาจมีความแตกต่างกันก็เป็นได้ บางครั้งเราคิดว่านักเรียนจะสามารถอ่านออก เขียนได้เหมือนกันทุกคน แต่ในความเป็นจริงยังมีนักเรียนที่ยังต้องการ ความช่วยเหลือในด้านนี้ ซึ่งครูต้องยอมรับในความแตกต่างของนักเรียน...

เช้าวันนี้ฉันหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ ได้รับมอบหมายให้ไปคุมทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.4/4 เมื่อถึงเวลาสอบฉันและครูพี่เลี้ยงก็ใช้วิธีการเดิมคือแบ่งกันสอบคนละครึ่ง ฉันสอบนักเรียนหญิงส่วนครูพี่เลี้ยงสอบนักเรียนชาย เด็ก ๆ นักเรียนห้องนี้เรียนเก่งอยู่แล้ว จึงสามารถอ่านได้ดีมากเกือบทุกคน สำหรับ ป.4 ได้สอบอ่านบทกลอน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเว้นวรรคตอนนั้นเอง แต่นักเรียนก็ทำได้ดี ทำได้ดีมากเลยทีเดียว เมื่อสอบเสร็จก็ทำการประเมินสรุปคะแนนของนักเรียนแต่ละคนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเรียกนักเรียนคนต่อไปมาทดสอบ

ในขณะที่เพื่อนออกมาทดสอบการอ่านนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามที่กำหนดให้ และนำมาส่งหลังจากที่นักเรียนสอบอ่านเสร็จเรียบร้อย ฉันสรุปคะแนนการอ่านรวม ส่วนครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบการเขียนเรื่องจากภาพ เมื่อฉันทำงานที่ค้างอยู่เสร็จแล้วจึงนำผลคะแนนการเขียนมารวมกันและสรุปผลภาพรวม โดยรวมแล้วหลังจากที่ฉันได้อ่านงานเขียนของนักเรียนพบว่านักเรียนห้องนี้สามารถเขียนเรื่องจากภาพได้ดีมาก มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนค่ะ นักเรียนชั้น ป.6 ที่ฉันสอนอยู่ยังเขียนได้เท่านี้เลย ปีหน้าอนาคตการสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยสูงอย่าแน่นอน

ฉันและครูพี่เลี้ยงทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วคือเสร็จก่อนเวลาที่ทางโรงเรียนจัดให้สอบเมื่อเสร็จแล้วจึงรีบขึ้นไปทำงานของชั้นเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)