บันทึกที่ 36 ความผิดพลาดของครู (20 มกราคม 2560)

ความผิดพลาดของครู

...ความผิดพลาดเกิดจากความประมาทของตัวเราเอง หากเราประมาทในการขับรถอาจจะ ทำให้เราเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ แต่ในทางการศึกษาหากครูประมาท ไม่รอบคอบในการจัดการเรียนการสอน อาจทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิด ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของเด็กและอนาคตของชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราควรมีความรอบคอบให้มากกว่าเดิม...

เช้าวันนี้ฉันช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์ข้อสอบโอเน็ตทั้งวันแทบไม่มีเวลาว่างเลย อย่างที่รู้กันการพิมพ์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ทำได้ยากและต้องใช้เวลาการทำนานแต่การทำข้อสอบนี้ทำให้ฉันรู้เทคนิคในการจัดพิมพ์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ นะคะครูเจี๊ยบ

วันนี้ฉันสอนนักเรียนชั้น ป.6/5 วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องนี้เรียนเก่งมาก เก่งสมชื่อเลยค่ะ ฉันใช้เกม 24 กับนักเรียนทุกห้องตั้งแต่คาบแรกที่เข้ามาสอนจนถึงตอนนี้ นักเรียนห้องนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก สามารถคิดเลยได้เร็วขึ้น จากครั้งแรกที่สอนฉันกำหนดตัวเลขให้นักเรียนจำนวน 5 ตัวเลข บางครั้งให้นักเรียนกำหนดตัวเลขเอง จากนั้นให้นักเรียนคำนวณด้วยวิธีไหนก็ได้ให้ได้คำตอบเป็น 24 ใครคิดได้แล้วให้ยกมือขึ้นแล้วบอกแนวคิดมา หากถูกต้องจะให้คะแนนคนละ 1 คะแนนโดยที่นักเรียนคนที่ตอบแล้วห้ามตอบซ้ำอีกรอบ เพราให้โอกาสนักเรียนที่คิดเลขได้ช้า ได้มีอากาสตอบคำถามบ้าง นักเรียนตั้งใจคิดเป็นอย่างมาก แย่งกันตอบคำถาม บางครั้งฉันเขียนตัวเลขเสร็จไม่ถึง 1 นาทีมีคนคิดคำนวณได้แล้ว ถือว่าเก่งมากค่ะ ใน 1 ชั่วโมงฉันให้เวลากับนักเรียนในการเล่นเกมนี้อยู่ 10-15 นาทีแล้วแต่เนื้อหาที่จะสอน ถ้าวันใดมีเนื้อหามากก็จะใช้เวลาน้อย แต่หากวันใดที่มีเนื้อหาน้อยก็จะใช้เวลาเล่นเกมค่อนช้างนาน เพราะฉันต้องการฝึกให้เขาคิดเลขด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวดเร็วและมีความแม่นยำในคำตอบ เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือนกว่านักเรียนคิดเลขได้เร็วมาก ฉันจึงเพิ่มระดับความยากโดยการแก้คำตอบให้มากขึ้นหรือน้อยลงตามสถานการณ์ โดยที่ตัวเลขที่กำหนดให้จะคงเดิมแต่เปลี่ยนคำตอบที่นักเรียนจะต้องคิดคำนวณให้ได้ตามคำตอบที่ครูกำหนดไว้

วันนี้ฉันให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการเขียนแสดงวิธีทำเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย ขั้นตอนแรกฉันทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนก่อนแล้วจึงให้ลงมือปฏิบัติการคิดคำนวณ ต่อมาเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ทำการเฉลยคำตอบ มีอยู่ข้อหนึ่งที่ฉันเฉลยผิดและนักเรียนทักท้วง พอมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งก็คือเราเฉลยผิดนั่นเอง ฉันจึงให้ตัวแทนของนักเรียนออกมาเขียนเฉลยที่ถูกต้องบนกระดานพร้อมกับตรวจสอบคำตอบร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

ครูมีโอกาสผิดพลาดได้ แต่ไม่ควรบ่อยเกินไป ต่อไปฉันจะพยายามทำให้ดีขึ้น จะรอบคอบมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)