บันทึกที่ 30 เทศกาลติว O - net (8 มกราคม 2560)

คำถามสะท้อนจากตัวเด็ก

…นักเรียนหลายคนถามฉันว่า ครูคะทำไมเราติวกันเยอะจังเลย มันสำคัญมากขนาดนั้นเลยหรอคะ...

คำถามที่จำเป็นต้องตอบ หลายครั้งที่เด็ก ๆ มักจะตั้งคำถามกับฉันเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตของพวกเขา ฉันพยายามอธิบายให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าการสอบโอเน็ตเป็นการทดสอบระดับชาติ เปรียบเหมือนการนำนักเรียนชั้น ป 6 ทั่วประเทศมาสอบวัดความรู้กันว่าแต่ละคนจะมีความรู้อยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในโรงเรียน นักเรียนอยู่จะอยู่ในระดับไหน เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศนักเรียนจะอยู่ในระดับใด ความรู้ที่เรามีสามารถแข่งขันกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้หรือไม่ หรือเรามีความบกพร่องตรงไหน วิชาใด จะได้กาวิธีการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที นักเรียนหลายคนยังไม่เข้าใจเหตุผลหลักของการสอบโอเน็ตจึงไม่ได้เห็นวามสำคัญของการสอบและการจัดติว แม้จะติวทุกวัน แต่ถ้านักเรียนไม่ได้เห็นคุณค่าของการสอบ ทุกอย่างก็เท่ากับศูนย์ แต่นักเรียนของเราก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไป บางคนยังต้องการให้ผลสอบโอเน็ตของพวกเขาอยู่ในระดับที่สูง ไม้ว่าจะไม่รู้ว่าคะแนนนี้มีผลต่ออะไรบ้าง ดังนั้นทางโรงเรียนของเราจึงจำเป็นต้องจัดการติวโอเน็ตขึ้น ส่วนการรับรู้และการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ นั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนักเรียนแล้วล่ะ ครูทุกคนช่วยได้เท่านี้จริง ๆ

วันหยุดนี้ไม่มีใครอยากมาโรงเรียนหรอกแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำต่างกัน นักเรียนมีหน้าที่ต้องมาเรียนติวข้อสอบโอเน็ต ครูมีหน้าที่มาสอน มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูบางท่านมีหน้าที่มาควบคุมดูแลนักเรียน ครูทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด นักเรียนก็ควรจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยเช่นกัน

ช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.6 แล้วโรงเรียนจึงได้ทำการจัดโครงการติว ให้แก่นักเรียนทุกวันอาทิตย์ ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการติว และเป็นการติว วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครูพี่เลี้ยงของฉันรับผิดชอบในการดูแลสัปดาห์นี้โดยการติดต่อติวเตอร์จากภายนอกมาช่วยในการติวข้อสอบให้แก่นักเรียน และแบ่งเนื้อหาการติวออกเป็นสาระ รับผิดชอบห้องละหนึ่งสาระ ฉันได้อยู่ช่วยงานครูพี่เลี้ยงของฉัน เพื่อนคนอื่นก็ต้องช่วยครูท่านอื่นด้วยเช่นกัน สำหรับสาระการติวในวันนี้ครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบเรื่องร้อยละ ซึ่งก็ได้จัดหาข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ หลังจากที่หมดคาบแรกนักเรียนจะสับเปลี่ยนห้องเวียนกันไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 5 ชั่วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)