บันทึกที่ 37 ตรวจสอบใบ ปพ.1 (23 มกราคม 2560)

เอกสารสำคัญของนักเรียน

...เอกสารสำคัญของนักเรียนครูที่จัดทำต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก...

เช้าวันนี้ฉันไม่มีสอนครูพี่เลี้ยงจึงมอบหมายงานให้ฉันช่วยตรวจสอบถามถูกต้องของข้อมูลนักเรียนในห้องเรียนว่าตรงกับในใบ ปพ.1 หรือไม่ อย่างไร และให้วงกลมตัวหนังสือหรือข้อมูลที่ผิดพลาดลงไปด้วย ใบ ปพ.1 หรือที่เรียกว่าระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระวิชา และกิจกรรมต่างๆที่ได้เรียนในแต่ละช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน และใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนต่อ หรือสมัครเข้าทำงาน ใบนี้จะให้เมื่อนักเรียนเรียนเรียนจบแต่ละช่วงชั้น (ช่วงชั้นที่1 จบชั้น ป.3, ช่วงชั้นที่2 จบชั้น ป.6, ช่วงชั้นที่3 จบชั้นม.3, ช่วงชั้นที่4 จบชั้นม.6) ดังนั้นจึงเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งจะทำให้ผิดพลาดไม่ได้

ตอนบ่ายวันนี้มีเพื่อนมาเรียกให้ไปช่วยตรวจนับเอกสาร ข้อสอบแบบทดสอบอ่านเขียนชั้น ป.6 ซึ่งพวกเราได้ทำการตรวจนับและคัดแยกไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งข้อสอบ กระดาษคำตอบ แบบสรุปผลต่าง ๆ ซึ่งถูกจัดวางอยู่อย่างกกระจัดกระจาย หลังจากที่พวกเราได้นับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและว่ายต่อการหยิบไปใช้งาน

ชั่วโมงสุดท้ายใกล้ถึงเวลาเลิกเรียนมีนักเรียนชั้น ป.6/5 มาขอให้เราติวโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ให้ เพราะใกล้ถึงวันสอบโอเน็ตแล้ว นักเรียนมีความตั้งใจขนาดนี้ ครูมีกำลังใจในการสอนเพียบเลยค่ะ และฉันก็สอนเทคนิคการทำข้อสอบให้นักเรียนไปจนถึงเวลาเข้าแถวเลิกเรียน วันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นนักเรียนของเรามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากมายขนาดนี้ เมื่อก่อนฉันไม่ได้ขยันเหมือนนักเรียนของฉัน จึงทำให้เรียนไม่ค่อยเก่ง แต่ต่อไปฉันจะต้องขยันให้มากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะใกล้จะจบแล้ว และต้องสอบบรรจุให้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)