​วันที่ 20 กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย (7 ธันวาคม 2559)

วันที่ 20 กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย (7 ธันวาคม 2559)

เช้าวันพุธที่มีกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย วันนี้นักเรียนไม่ค่อยซนเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะเป็นช่วงเช้าในการจัดกิจกรรม มีแค่นักเรียนส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเล่นกันในขณะทำกิจกรรม นักจากคณะครูที่คอยช่วยกันดูแลนักเรียนแล้วยังมีนักศึกษาที่ทำหน้าที่ในการเป็นสโมสรนักศึกษามาช่วยในการดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นอกจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้เห็นถึงความอดทนของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม ถึงแม้นักเรียนจะบ่นบ้างว่าปวดขา แต่นักเรียนก็ยังอดทนในการร่วมกิจกรรม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)