​วันที่ 19 การเยี่ยมโรงเรียนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (6 ธันวาคม 2559)

วันที่ 19 การเยี่ยมโรงเรียนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (6 ธันวาคม 2559)

กิจกรรมของวันนี้ คือการเยี่ยมชมโรงเรียนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการต้อนรับได้มีการแสดง ทั้ง ปอมปอมเชียร์ การนาฏศิลป์แบบไทยพื้นเมือง และได้มีการให้โอวาทแก่นักเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)