มีไข่กี่ฟองนะ (21 ธันวาคม 2559)

เป็นอีกหนึ่งคาบเรียนที่อยู่ในบทเรียน เรื่องการบวกที่มีผลบวกมากกว่า 10 ในวันนี้จะเป็นการนำเสนอสถานการณ์ เกี่ยวกับการหาผลรวมของจำนวนของไข่ที่อยู่ในแผง โดยครูนำเสนอสถานการณ์ว่า “ครูซื้อไข่มาทำกับข้าวจำนวนสองแผง โดยแผงแรกมีไข่อยู่ 3 ฟอง แผงที่สองมีไข่อยู่ 9 ฟอง ครูซื้อไข่มาทั้งหมดกี่ฟอง” ซึ่งในวันนี้ครูก็ไม่พลาดที่จะนำสื่อของจริงมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของครูในครั้งที่แล้ว แต่ถ้าหากครูนำไข่จริงๆมาก็กลัวว่านักเรียนจะทำแตก ก็เลยใช้ลูกปิงปองแทนเพราะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกัน แต่สื่อที่ใช้ไม่ได้มีเพียงแต่ไข่อย่างเดียวเท่านั้น ครูยังมีบล็อกและรางสิบ เป็นสื่อให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดในการหาผลรวมของจำนวน 3 + 9 แต่เป้าหมายที่แท้จริงของบทเรียนนั้น คือให้นักเรียนสามารถแยกไดอะแกรมการบวกได้ ซึ่งผลจากการนำเสนอของนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการแยกบล็อกแล้วแทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศร มีเพียง 2-3 คนเท่านั้น ที่สามารถแสดงวิธีการแยกไดอะแกรมได้ถูกต้อง ถือได้ว่าในคาบเรียนนี้ มีนักเรียนที่บรรลุเป้าหมายเพียงแค่ 3 คน จากนักเรียนทั้งหมด 50 คน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)