​วันที่ 13 ลมหนาว (21 พฤศจิกายน 2559)


วันที่ 13 ลมหนาว (21 พฤศจิกายน 2559)

เช้าวันจันทร์ที่อากาศเริ่มเย็นและมีลม กิจกรรมของโรงเรียนที่เพิ่มเข้ามาหลังจากกิจกกรมหน้าเสาธงในทุกเช้า คือ กิจกรรมการออกกำลังกายหรือการเต้นแอโรบิค เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับนักเรียนมาก แต่ว่าในขณะที่ทำกิจกรรม นักเรียนบางกลุ่มก็ไม่ปฏิบัติตาม อยากจะเต้นท่าทางอะไรก็เต้น บางกลุ่มก็กวนเพื่อน แกล้งเพื่อน วิ่งไปวิ่งมาบ้าง บางคนก็ไม่เต้น จะมีนักเรียนแค่บางส่วนเท่านั้นที่ปฏิบัติตาม แต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีการปรับกิจกรรมต่าง ๆ ตามสถานการณ์ ตามสภาพอากาศได้อย่างเหมาะสม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)