​วันที่ 11 ลอย ลอยกระทง (15 พฤศจิกายน 2559)

วันที่ 11 ลอย ลอยกระทง (15 พฤศจิกายน 2559)

ช่วงเช้าของวันนี้มีกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ แต่ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงบ่าย มีกิจกรรมการแสดงละครเกี่ยวกับประวัติวันลอยกระทง การจุดประทีป และการทำกระทงของนักเรียน ซึ่งการแต่งกายของนักเรียนคือการแต่งกายชุดไทยแบบสวยงาม


การแสดงละครประวัติวันลอยกระทง


การจุดประทีป


การทำกระทง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)