​วันที่ 10 เตรียมงานวันลอยกระทง (14 พฤศจิกายน 2559)

วันที่ 10 เตรียมงานวันลอยกระทง (14 พฤศจิกายน 2559)

หลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในวันจันทร์มาทั้งวันแล้ว วันนี้ต้องเตรียมการในกิจกรรมวันลอยกระทงในวันพรุ่งนี้ ต้องมีการจัดเวทีการแสดง อุปกรณ์ในการทำการแสดง การจัดบอร์ดแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล เราใช้เวลาในการเตรียมงานหลายชั่วโมง กว่าจะเสร็จก็ดึกมาก
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)