​วันที่ 12 น้องสังเกตการสอน (18 พฤศจิกายน 2559)

วันที่ 12 น้องสังเกตการสอน (18 พฤศจิกายน 2559)

ช่วงอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ได้มาสังเกตการสอนของครูและช่วยกิจกรรมของโรงเรียนจึงได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน


กิจกรรมวันนี้นอกจากการเรียนการสอน ในชั่วโมงว่างยังได้ช่วยในงานด้านการเงินของโรงเรียนอีกด้วย หน้าที่ที่เราได้ช่วยเป็นหน้าที่ค่อนข้างใหม่ เลยต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นิดหน่อย ทำผิดพลาดบ้าง แต่เราก็ต้องทำให้ดีเท่าที่จะทำได้ต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)