​วันที่ 16 เลือกประธานสี (28 พฤศจิกายน 2559)

วันที่ 16 เลือกประธานสี (28 พฤศจิกายน 2559)

หลังจากอาทิตย์ที่แล้วที่มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มสีต่าง ๆ วันนี้ในช่วงชั่วโมงของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการให้นักเรียนมาเข้ากลุ่มสีของตนเองและมีการคิดเลือกประธานสีของตนเอง


ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกเป็นประธานสี คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละสี ซึ่งสีที่ดิฉันได้รับผิดชอบ คือสีเขียว และมีประธานสีเป็นนักเรียนหญิง ชื่อ น้องฟอร์ด ที่น้องฟอร์ดได้รับคัดเลือก อาจเป็นเพราะเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)