​วันที่ 15 การแบ่งสีในกิจกรรมกีฬาสี (25 พฤศจิกายน 2559)

วันที่ 15 การแบ่งสีในกิจกรรมกีฬาสี (25 พฤศจิกายน 2559)

กิจกรรมในช่วงวันศุกร์เป็นไปตามปกติ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการเข้าชมรม


กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้คือ กิจกรรมการแบ่งนักเรียนเข้ายังกลุ่มสีต่าง ๆ โดยใช้วิธีการแบ่งนักเรียนออกเป็นเลขที่และออกมาจับสลากทีละ 4 คน ซึ่งมีสีทั้งหมดได้แก่ สีส้ม สีเขียว สีฟ้า และสีชมพู


ผลจากการจับสลาก นักเรียนในห้องจะได้อยู่สีละ 10 คน มีนักเรียนบางคนไม่พอใจที่ตนเองได้อยู่คนละสีกับเพื่อน ซึ่งครูประจำชั้นก็ได้มีวิธีการในการจัดการได้อย่างเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)