​วันที่ 18 นิเทศคณิตศาสตร์1 (1 ธันวาคม 2559)

วันที่ 18 นิเทศคณิตศาสตร์1 (1 ธันวาคม 2559)

การนิเทศการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในเรื่องของการ หาพื้นที่ของรูปภาพ เป็นหน่วยตารางเซนติเมตร การนิเทศผ่านพ้นไปด้วยดี อาจารย์ผู้นิเทศ ในคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การควบคุมชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)