กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

ในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะมีปริมาณประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น และกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุในที่สุด

เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่านอะไรมามากมายหลายช่วงวัย นอกจากผู้สูงอายุจะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มากมายแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่มีความเสื่อมเกี่ยวกับร่างกายมากที่สุดในแทบทุกส่วนของร่างกายที่อยู่มานานหลายปีนี้ ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และพละกำลัง ความแข็งแรงของร่างกายลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับวัยหนุ่มสาวในอดีต ความทรงจำที่เคยดีก็ค่อยๆหายไปทีละน้อย จนแทบจำไม่ได้ มีภาวะสมองเสื่อม หลงลืม อัลไซเมอร์ ผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาต มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ทำให้มีปัญหาด้านทักษะการใช้ชีวิตตามมา ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ต้องให้ลูกหลานในครอบครัวช่วยดูแลความเป็นอยู่ ผู้สูงอายุไม่สามารถทำงานสร้างรายได้และประโยชน์ ให้ทั้งตนเองและสังคมได้จึงมักถูกมองว่าเป็นภาระที่ไม่สร้างปนะโยชน์และเป็นวัยที่ต้องได้รับการเอาใจใส่

โดยนักกิจกรรมบำบัดสามารถช่วยให้ปัญหาต่างๆหมดไปหรือลดน้อยลงได้ ด้วยการบำบัดรักษา และช่วยส่งเสริมความสามารถที่ผู้สูงอายุนั้นมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ปรับที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น เช่นหากขึ้นไปนอนชั้นสองลำบากก็ให้ลงมานอนชั้นหนึ่งแทน หาและออกแบบอุปกรณ์มาดัดแปลงเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพตนเอง ให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัว ญาติหรือผู้ดูและผู้สูงอายุ

นักกิจกรรมบำบัดจึงมีความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะสามารถทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากจะช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาจสามารถทำประโยชน์เล็กๆน้อยๆตามขีดจำกัดและความสามารของร่างกายได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักกิจกรรมบำบัดกับเศรฐษกิจพอเพียงความเห็น (0)