​170212-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Bulk & bulge

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.11

Ref.#5956072


Bulk และ bulge

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “bulk” และ “bulge”

ว่า “buhlk” และ “buhlj”

Collins English Dictionary

อธิบายการใช้ “bulk”

แต่ก่อน เห็นว่า ใช้ นามพหูพจน์ ตามหลัง “bulk” ไม่ถูกต้อง

หากแต่ เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

รูป อื่น ของ “bulk” คือ “bulks” “bulking” และ “bulked”

คำพ้องความหมาย “bulk” รวมถึง “mass” “volume”

ต่างอ้างอิง “จำนวนหนึ่งของ ‘matter’” หรือ

“การรวบรวมหน่วยต่างๆให้เป็นหน่วยเดียว/ทั้งหมด”

โดย “bulk” แสดงนัย “ร่างหนึ่งมีขนาด/น้ำหนัก หรือจำนวน ยิ่งใหญ่มาก” เช่น

‘The lumbering bulk of a hippopotamus.’

‘The bulk of humanity.’

และ “mass” เป็นการ

‘aggregate’ ‘multitude’ หรือ ‘expanse’ ให้เป็น

รูป ‘cohesive’ ‘unified’ หรือ ‘solid’ เช่น

‘an egg-shaped mass.’

‘a mass of color.’

‘the mass of workers.’

และ “volume” เป็น

‘mass’ ที่ “เคลื่อนที่หรือไหลลื่น” ได้

บ่อยครั้ง ในลักษณะที่ ‘fluctuating’ เช่น

volume of smoke’

‘the volume of production’


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ว่า “bulk” อ้างอิง ‘mass’ ‘volume’ และ ‘size’ เช่น

‘The steamship was of great bulk.’

และยังอ้างอิงถึง ส่วนที่ใหญ่กว่าของบางสิ่ง เช่น

‘the bulk of mankind.’

คำที่ใช้แทน “bulk” ได้ในความหมายนี้ คือ “majority”

เป็นคำที่ แสดง หรือชี้แนะ จำนวนที่นับได้

เป็นคำที่ สามารถใช้อ้างอิง ถึง

‘The bulk of the armed forces.” (ทั้ง mass/size และ volume)

แต่น่าจะเลือกกล่าวว่า “the majority of those present.”

แทนการใช้ว่า “the bulk of those present.”


Collins English Dictionary

อธิบาย กริยา “bulge”

มีรูป เอกพจน์บุรุษที่สาม ‘present tense’ คือ ‘bulges’

รูป ‘present participle’ คือ ‘bulging’

รูป ‘past tense’ และ ‘past participle’ คือ ‘bulged’

รูป คุณศัพท์ คือ ‘bulging’ และ ‘bulgy’

รูป กริยาวิเศษณ์ คือ ‘bulgingly’

รูป นาม คือ ‘bulginess’

ให้ข้อสังเกต การออกเสียง “bulge” และ “bulk”

ว่า บ่อยครั้ง ออกเสียงทั้งสองคำ ด้วยเสียง สระ เช่นเดียวกับ “buck”

โดยใน US ภาคใต้และภาคใต้ ตอนกลาง

ผู้คน นิยม ออกเสียง “oo” ของคำ เช่น “book” และ “bull”

ขณะที่ ใน British English ออกเสียงเพียง “uh”

ยัง คงมีการใช้ทั้งสองแบบ ในการพูดในท้องถิ่นของ British และ

ทั้งสองแบบ ก็ถูกนำไปสู่อาณานิคม (colonies) ที่แต่ละคำ ยังคง

มีอิทธิพล ในพื้นที่ต่างๆ และ นำไปสู่ตะวันตกโดย ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)