เหรียญบาทหนึ่ง รัชกาลที่ ๕เหรียญบาทหนึ่ง รัชกาลที่ ๕

นายอานนท์ ภาคมาลี (ข้าราชการบำนาญ คนหาปลา)

วันนี้วันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เหรียญ บาทหนึ่ง รัชกาลที่ ๕ หลังตราแผ่นดิน กรุงสยาม ๑๒๕ รัชกาล ที่ ๕ ได้เสด็จประพาสต่างประเทศอยู่บ่อย ทำให้พระองค์เห็นความเจริญของตะวันตก และเห็นเหรียญกษาปณ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งเกือบทุกประเทศจะมีพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ หรือ รูปผู้ปกครองประเทศอยู่บนหน้าเหรียญ ถ้าประเทศใดเสียเอกราช ก็จะใช้เหรียญที่มีรูปของผู้ปกครองประเทศของตนอยู่บนหน้าเหรียญ รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าให้ผลิตเหรียญที่มี พระฉายาลักษณ์พระองค์อยู่บนหน้าเหรียญ เพื่อแสดงความเป็นเอกราชของ

ชาติไทย และบ่งบอกถึงการปกครองประเทศของตนเอง ได้เหมือนดั่งอารยประเทศ ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูป สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ด้านซ้ายออก ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ มีอักษรรอบขอบเหรียญด้านบนขวา สมเด็จพระมหาปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ และริมขอบด้านล่างมีข้อความ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลายดอกไม้คั่นระหว่างข้อความทั้งสอง ด้านหลังเป็นตราแผ่นดิน มีอักษรรอบขอบเหรียญว่า กรุงสยาม และ รัชกาลที่ ๕ ด้านล่างมีข้อความระบุราคาเหรียญ บาทหนึ่ง ใต้ข้อความระบุราคาเป็นตัวเลขปีที่ผลิต ๑๒๕ ราคาตามสภาพเหรียญครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"ความเห็น (0)