วันที่ 42 มาเรียนกับ ป.4/1 (3 กุมภาพันธ์ 2560)

มาเรียนกับ ป.4/1

เช้าวันศุกร์กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในคาบ 1-2 นักเรียนชั้น ป.4/1เรื่อง เซลล์สุริยะ ครั้งนี้นักเรียนดูตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ ใครที่เวลาเรียนคุยกัน เล่นกัน ไม่ฟังครูสอน จับมานั่งข้างหน้าให้หมด ดูซิจะคุยกันโดยไม่ฟังครูได้อีกรึเปล่า ชั่วโมงแรกยังขึ้นเรื่อง เซลล์สุริยะ ไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้บันทึกการทดลองเรื่อง การผสมแสงสี ครูจึงให้เวลาในการบันทึกการทดลอง มีนักเรียนบางกลุ่มระบายสีรุ้งผิด เวลาหมุนแผ่นผสมแสงสีจึงมองไม่เห็นเป็นสีขาว แต่เห็นเป็นสีเหลืองครูจึงช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังว่า หากนักเรียนระบายสีผิดลำดับ หรือระบายไม่ครบสี ก็จะทำให้การทดลองคลาดเคลื่อนได้ จากนั้นครูจึงนำแผ่นผสมแสงสีของครูมาสาธิตให้นักเรียนดูไปพร้อม ๆ กัน และบันทึกการทดลองไปพร้อม ๆ กัน เป็นอันเสร็จสิ้น เริ่มเนื้อหาใหม่ได้ นักเรียนดูสนใจเกี่ยวกับเรื่องใหม่เอามาก ๆ แย่งกันตอบคำถามใหญ่ อาจเป็นเพราะเราเอาเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนมานั่งเรียงข้างหน้า เด็กจึงจำเป็นต้องฟังครู 55 ใกล้มือครู ไม่กล้าคุยเลย ท้ายคาบเป็นงานของนักเรียน คือการทำแผนผังความคิดสรุปประโยชน์ของเซลล์สุริยะ กติกาก่อนออกห้อง คือ หากใครบันทึกการทดลอง และเขียนแบบรูปแผนผังความคิดไม่เสร็จ ไม่ให้ออกห้อง นักเรียนทั้งหมดทำได้ เห็นมั๊ยถ้านักเรียนจะทำจริง ๆ ก็ทำได้ แต่ทำไมครั้งก่อน ๆ ไม่ตั้งใจทำงานส่งเลย ส่งสัยชอบการบังคับ เฮ้อ เด็กหนอเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)