​พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน


โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เป็นชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ใช้ ในการเข้าร่วม “โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ” ที่มีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ที่ตอนนี้ก็คงจะงงๆ กันว่า เปลี่ยน รมต. ศึกษาธิการแล้ว โครงการนี้จะเป็นอย่างไร


ผมไตร่ตรองกับตนเอง ว่า “พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ต้องการปัจจัยที่สำคัญยิ่งยวด (critical factors) อย่างไรบ้าง เอาแค่ ๓ อย่าง คำตอบของผมคือ


  • ปรับเปลี่ยนกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง จากสภาพปัจจุบัน ให้เล็กลง ๑๐ เท่า เอาบทบาทสั่งการออกไป กำหนดบทบาทใหม่เป็น empower โรงเรียนและพื้นที่ ให้โรงเรียนไปอยู่ใต้สังกัดพื้นที่ ตั้งหน่วยงานวิจัยระบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง
  • ปรับเปลี่ยนหลักสูตรผลิตครู ให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” และ “ครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑”
  • ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ “ผลงานครู” จากผลงานในกระดาษ เป็น ผลงานที่ตัวศิษย์ ที่การเรียนรุ้และพัฒนารอบด้านของศิษย์


วิจารณ์ พานิช

๒๕ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เห็นด้วยครับอาจารย์