วันที่17"ถวายความอาลัย แด่ในหลวงร.๙และเลือกตั้งประธานนักเรียน" (22พ.ย.59)

วันนี้โรงเรียนมีกิจกรรมดีๆหลายกิจกรรม ในช่วงเช้า หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทย ซึ่งทุกคนก็ทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจและด้วยความจงรักภักดี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการถวายความอาลัย โรงเรียนก็มีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือ การเลือกตั้งประธานนักเรียน หลังจากที่มีการหาเสียงกันมาสักพัก แต่ละพรรคก็แถลงนโยบายที่น่าสนใจของพรรคตัวเอง วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรที่จะต้องมีการเลือกตั้งและมีคณะกรรมการชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเก่าที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีการซักซ้อมการกากบาทเบอร์ที่ถูกใจลงในบัตรเลือกตั้งให้น้อง ๆ ชั้นประถมศึกษา โดยพี่ ๆ คณะกรรมการชุดเก่า และมีการควบคุมการลงคะแนนเสียงเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริตอย่างแน่นหนา เสมือนการเลือกตั้งผู้นำระดับใหญ่ ๆ จริง ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิของตนในการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคที่ตนเองชอบ และเป็นการสอนเรื่องประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นด้วยค่ะ กิจกรรมเช่นนี้บางทีไม่สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน การเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ผ่านการบรรยายหรือผ่านการทำแบบฝึกหัดเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือกิจกรรมการเลือกตั้ง นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นภาพ เพราะนั่นเป็นเพียงรูปธรรมที่นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร การได้เลือกตั้งในวันนี้ นักเรียนทุกคนได้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งเรียนที่เรียนเก่งไม่เก่ง นักเรียนที่เข้าใจและไม่เข้าใจว่าการเลือกตั้งคืออะไร สุดท้ายแล้วว เขาก็จะได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมนี้ค่ะ ว่าสิ่งที่เขาเรียนไปนั้น นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)