น้้ำท่วมใต้กพ. ๖๐ รัฐบาลช่วยผิดทาง

อู๋เพื่อนรัก (ตอน ๒๓…ช่วยน้ำท่วม ด้วยอะไรดี)

การช่วยน้ำท่วม เช่นที่ภาคใต้ใน กพ. ๖๐ ปีนี้ มันเป็นอาการเฉียบพลัน แต่ทำไมรัฐบาลไปปรึกษากรมทรัพยากรน้ำ (ซึ่งช่วยน้ำแล้ง) แต่กรมอื่นๆ ทำไมไม่ปรึกษา เช่น กรมบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผมว่าควรให้ท่านเป็นเจ้าภาพและเร่งรัดการทำงานให้ตรงเป้าหมายโดยเร็วด่วน ทันการณ์่..ุ.ขอไหว้วานเพื่อนช่วยเตือนที่ประชุม ครม. ด้วย

--คนถางทาง (๔ กพ. ๖๐)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

The government had taken a lot of things on their plate. They can't eat them all (like monks at the Vassa day). So they are just showing they are doing (visible) things FOR people and hide othe things behind that SHOW.