คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้คณะสงฆ์อำเภอ 25 อำเภอ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างศาสนทายาทปลอดอบายมุข

เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 25560 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางบูรณาการโครงการหมู่บ้านศีล 5 และการทำงานด้านการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมวัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชีงใหม่เป็นประธาน และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหงัดเชียงใหม่

โดยเป้าหมายเพื่อพัฒนากลไกการทำงานส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนปลอดอบายมุข พร้อมกันนี้ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดเวทีทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการคัดเลือกคณะกรรมการด้านเด็ก และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในอนาคต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทาง และการแสวงหาความหมายของชีวิตความเห็น (0)