สาธารณสุขหนองคายสร้างสุข

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก. วันนี้ศานติในใจเราเองยังน้อย มาเป็นบางคราว บางช่วง เป็นแค่บางวัน อะไร ๆ ก็ร้อนรนไปหมด

ข. เปรียบเทียบกับวันไหนที่ผ่อนคลาย ใจสบาย สดชื่น รู้สึกร่างกายกระปรี้กระเปร่า .... พลังเย็นแห่งชวิตเหลือเฟือ

ใคร ๆ คงชอบข้อ ข. มากกว่า ว่าด้วยกันไหมคะ

^_,^

ก่อนเข้านอนคืนพฤหัสบดี ยังกะว่าคืนวันศุกร์อย่างนี้ ยังต้องรีบเขียนงานเอกสารของโรงพยาบาลที่ค้างไว้

ผิดคาด กลับจากห้องรวมน้ำใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ใจสบายเกินกว่าจะปล่อยผ่านช่วงเวลาดี ๆ อย่างนี้ไป

เรียบเรียงบันทึกนี้สักนิด ชุ่มชื้นหัวใจสุขสม ขนาดของใจภายในเติบโตกว้างขวางขึ้นอีกหน่อย

สิ่งที่เตรียมมาร่วมกับคุณหมอล่า พี่ตุ๊บป่อง จิต และคุณโชค รู้สึกว่าสิ่งที่ทำตลอดทั้งวันนี้มีคุณค่า มีประโยชน์เล็ก ๆ ในจุดหนึ่ง ณ หนองคาย

^_,^

หลังการบรรยาย "์NKMOPH" ของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา และคุณเกียรติศักดิ์ คำอุ่น นิติกร บรรยายและดูวิดิทัศน์ "องค์กรคุณธรรม"

เริ่มทำกิจกรรมเวลา ๑๐.๕๕ น. แยกย้ายกลุ่ม ๑๖ นาฬิกา ทีมทำงานเก็บของ คุยสรุปงานกันต่ออีกเล็กน้อยผู้เข้าร่วมกิจกรรม AAR (After Action Review) คำถามแรก หลังเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ รู้สึกอย่างไร

เห็นรอยยิ้มใหม่ ๆ รู้สึกดีและอบอุ่นใจ นี่คือ “ความรู้สึกของวันนี้”

รู้สึกสนุก Feeling สนุก สนุกสนาน สนุกจัง มีความเพลิดเพลิน ได้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน

การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สำหรับกิจกรรมที่ไม่เคยได้ร่วมทำ ได้ใช้ความคิดต่าง ๆ

ฉุกคิดอะไรได้หลายอย่างจากหัวข้อในวันนี้

การรับฟังความคิดเห็นคนอื่น ฝึกการฟังอย่างมีสติ

มีสัมพันธภาพเพิ่มขึ้นกับบุคคลอื่น (บางคนไม่เคยพูดหรือทักทายกันเลย) การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อื่น ที่บางทีอยู่สำนักงานเดียวกัน แต่ไม่ค่อยได้พูดคุย

ได้รู้จักน้องๆ งานอื่น ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในองค์กรเดียวกัน ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

ได้เรียนรู้เจ้าหน้าที่อื่นเพิ่มขึ้น คนเรามีสิ่งที่แตกต่างและทุกข์ไม่เหมือนกัน เข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

^_,^

ความสงบ ผ่อนคลาย เป็นวันที่ดี ที่ได้ทบทวนชีวิตจิตใจของเราที่จะทำงานในความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อองค์กร ชุมชน และสังคม

การย้ำคิดย้ำทำ ได้ฝึกความมีสติ ได้สติ การมีสติ ฝึกจิตให้เป็นสมาธิ ได้ความตั้งใจ (อยาก) ทำงานมากขึ้นในสิ่งที่เราไม่รู้ หรือยังอ่อนอยู่ เราต้องเรียนรู้ อดทนและยอมรับ

ฝึกการคิดตามนโยบายรัฐบาล การฝึกจัดแนวคิด ใช้ความคิดต่อส่วนร่วมมากขึ้น เข้าใจความหมายจากการประยุกต์จากคำที่กำหนด

รู้สึกได้รับความรู้ใหม่ ๆ ได้รับความรู้ค่านิยมขององค์กร ที่สามารถนำไปใช้กับตัวเอง/พัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบได้

การแบ่งเวลาให้ถูกต้อง เริ่มจากเข้าร่วมกิจกรรม / การทำงาน / การออกกำลังกาย

รู้ว่าความสำเร็จไม่สามารถเกิดได้จากคน ๆ เดียว ต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำและผู้ตาม

งานได้ผล คนก็จะเป็นสุข

ชื่นชมผู้จัด + วิทยากร เสียสละให้แก่ผู้อื่น

ยังมีอีกหลายประเด็น หลายปัจจัย ที่จำเป็นในการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร ซึ่งยังต้องการ Lead team ที่จะต้อง ... รู้สึกว่า ... ช่องว่างที่พูดถึงไม่ห่างแล้ว ... แต่เป็นในแค่ ๒๐+ คน

รู้สึกโลกสดใสขึ้น


สร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นในสิ่งที่ดี ต่อยอดสู่องค์กรที่มีความสุข


AAR (After Action Review) คำถามที่สอง จะไปทำอะไรต่อเพื่อค่านิยม NKMOPH สสจ.หนองคาย


ดีใจที่กิจกรรมดี ๆ สานต่อนโยบาย Network Keep MOPH (NKMOPH)

Network to change การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี การสานสัมพันธ์ในองค์กร

ในฐานะสมาชิกองค์กร การมีส่วนร่วม ต้องร่วมมือ ร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นด้วยความเต็มใจ และเต็มที่ เพื่อสร้างองค์กรที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

สร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาวสาธารณสุข

เผยแพร่แนวคิด ประชาสัมพันธ์ ให้มีความเข้าใจใน MOPH ในหน่วยงาน


Mastery เป็นนายของตัวเอง

การเป็นนายตัวเอง การจัดระเบียบให้ตนเอง พัฒนาตนเองเป็นอันดับแรกอย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองตามแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข

ทำในสิ่งที่ทำได้ การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด จะตั้งใจทำงานในหน้าที่ รับผิดชอบต่องานที่ทำให้เต็มที่มากขึ้น เต็มความสามารถ/สุดความสามารถ เสียสละ เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวม ทำงานส่วนรวม

คิด พูด ทำดีให้เคยชิน มีวินัย เสียสละ แบ่งปัน

มีการค้นหาคนต้นแบบ NKMOPH ปีละครั้ง

จะเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาที่ดี แก่น้อง ๆ รุ่นหลัง ๆ ศึกษาความรู้ เพื่อถ่ายทอดแก่คนอื่น ให้สามารถทำตามหน้าที่และความรับผิดชอบตนเอง


Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ People centered approach ใส่ใจประชาชน

เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ออกกำลังกาย

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสำนักงาน ในงานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อนร่วมงาน ประชาชน

คิดหาสิ่งใหม่ ต่อยอดความสำเร็จขององค์กร ต่อยอดความสามัคคี อุดมการณ์ เพื่อประชาชน / สังคม

เพื่อเป็นจิ๊กซอว์ต่อยอดให้แก่องค์รวม ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรของเรา ให้ประสบความสำเร็จ และพัฒนาอย่างยั่งยืน


Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)

ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ยกมือไหว้

ฟังให้มากกว่าพูด รู้เขารู้เรา

ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้โอกาสคนที่ต่ำกว่า ทั้งด้านความรู้และความเชื่อมั่น

ปลูกฝังค่านิยม ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เด็กรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน

^_,^

หลังวันที่ ๙ กพ. ๒๕๖๐ จะพอว่าง ค่อยมาเติมรายละเอียดนะคะ ในฐานะผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor) และทีมวิทยากรกระบวนการ จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมงแล้ว

ผู้เข้าประชุมกลุ่มนี้ที่อยู่ได้จนจบกระบวนการเรียนรู้ เลือดใหม่วัยหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ชาวสสจ.นค.ที่ผูกพันมั่นคงจนใกล้ปีเกษียณ .... เหมือนเป็นบ้านหลังสุดท้าย

จะตีความค่านิยมองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย NKMOPH แต่ละตัวอย่างไรบ้าง จากคำบรรยายของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายในช่วงเช้า

N = Network to vitality

K = Keep learning for change (KEY : Keep Educating Yourself)

M = Mastery

0 = Originality

P = People centered approach

H = Humility

โปรดติดตามตอนไป ขอบคุณนะคะที่อ่านมาจนถึงคำนี้

สวัสดีค่ะ

ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา

โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย

^_,^

๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เขียนศุกร์ เพิ่มต่อวันเสาร์)

ขอบคุณคุณจิต นางจิตติพร ดิษฐสร้อย พิธีกร ทีมวิทยากรกระบวนการและช่างภาพ ... ไม่มีภาพตัวเองเลย

ขอบคุณคุณโชค ชนินทร์ แก่นอินทร์ ทีมวิทยากรกระบวนการ ช่วยสร้างบรรยากาศสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย

ขอบคุณพี่ตุ๊บป่อง นางเกษศิริ เจือจันทึก น้องเย ทีมอาหาร สถานที่ และทีมอำนวยความสะดวกทุกอย่าง

ขอบคุณคุณหมอล่า ทพ.วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ ที่ชักชวนทำ KM และเรียนรู้กระบวนการพัฒนาด้านใน ให้โอกาสมาร่วมงานนี้

ขอบคุณพี่ราเชนทร์ พิเชฐพันธ์ ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นต้นแบบที่ดีให้น้อง ๆ เรียนรู้จนจบวัน

ขอบคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ที่เปิดประเด็นจุดประกายเริ่มต้นการเรียนรู้

^_,^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เห็นกิจกรรมแล้วน่าสนุกสนานมาก

ขอบคุณมากๆ

สำหรับกิจกรรมดีๆครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นกลิ่นอายของการจัดการความรักและความรู้ที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ครับ

เขียนเมื่อ 

สนุกมากจริงค่ะ อ.ขจิต ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

พยายามค่ะ อ.แผ่นดิน ให้ความรักกลมเกลียวไปด้วยกันกับความรู้ให้มากที่สุดค่ะ