วันที่ 49 ฝ่ายงานวิชาการ...(1 กุมภาพันธ์ 2560)

สวัสดีเช้าวันใหม่ของเดือนแห่งความรัก วันนี้ยังคงเริ่มต้นด้วยการกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นมาจากต้น แต่วันนี้รู้สึกว่าใบไม้จะน้อยกว่าทุก ๆ วันที่ผ่านมา เพราะเมื่อวันมองดูบนต้นไม้แทบจะไม่เหลือใบไม้แล้วสักใบ


หลังจากทำเขตบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขึ้นไปทำเวรบนห้อง ซึ่งถ้าไม่ทำถือว่าไม่สะอาดที่สุด จากนั้นก็ถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติพอดี แต่แล้วก็มีงานเข้ามาอีกแล้ว และเนื่องจากวันนี้มีสอนเพียงคาบเดียว ดังนั้น ทุกคาบที่เหลือต้องช่วยงานวิชาการอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดเรียงหน้าหนังสืออนุสรณ์ของนักเรียนชั้น ป.6 และสอบอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.1/2 ที่ยังตกค้างจำนวน 4 คน ซึ่งกว่าจะได้ตรวจงาน ทำงานของตนเอง ก็ใกล้เลิกโรงเรียนพอดี แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะฉันคิดว่าเราควรทำอะไรตอบแทนโรงเรียนบ้าง เพราะโรงเรียนให้อะไรกับเราหลายอย่าง ทั้งโอกาส ประสบการณ์ และความอบอุ่น ^^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)