ชีวิตที่พอเพียง : 2845. สดุดีคนอื่น


หนังสือ สดุดีคนอื่น โดย มรว. จัตุมงคล โสณกุล ซึ่งฟังข่าวได้ ที่นี่ เป็นหนังสือเรื่องราวดีๆ ในสังคม และคนดีที่สังคมไม่ได้รับรู้ผลงาน เขียนแบบคนมีความรู้กว้างขวางและปัญญาสูง อ่านแล้วประเทืองปัญญา


วิจารณ์ พานิช

๑๓ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)