ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย ( ครั้งที่ 1 )

สวัสดีค่ะ พวกเรานักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีความสนใจที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ปรึกษาร่วมลงความเห็นกันว่าจะไปศึกษาวิจัยที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต.ทุ่งขวาง

ภาพโดย : จักรกฤษณ์ อยู่มากญาติ


เนื่องจากการทำรายงานวิจัยจำเป็นจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นและศึกษาทำความเข้าใจ ทำความรู้จักกับสถานที่จริงเสียก่อน วันนี้พวกเราจึงได้ลงไปยังพื้นที่จริงคือที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม


คุณลุง สุธรรม จันทร์อ่อน ( ประธานกลุ่ม )

ภาพโดย : นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง


วันนี้คุณลุงสุธรรมได้ติดธุระเนื่องจากมีบุคคลภายนอกมาศึกษาในศูนย์การเรียนรู้จึงทำให้ลุงสุธรรมไม่สามารถให้ข้อมูลให้กับพวกเราได้ไม่มากนัก พวกเราจึงรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด ดังนี้


สัมภาษณ์คุณ สุธรรม จันทร์อ่อน

ภาพโดย : ชริญา แก้วบัวดี


หลังจากเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เรียบร้อบแล้ว ลูกสาวของคุณลุงสุธรรมได้พาพวกเราเดินศึกษาเพิ่มเติมในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากยิ่งขึ้น ดังภาพด้านล่างต่อไปนี้


ภาพโดย : ชริญา แก้วบัวดี

จุดแรกของการศึกษาเรียนรู้ คือ เล้าไก่อินทรีย์ โดยลูกสาวของคุณลุงสุธรรมได้อธิบายว่า " เป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยเกษตรอินทรีย์ "

คือให้กินอาหารจากผักอินทรีย์ ไม่ให้กินอาหารจากตลาดหรืออาหารไก่ต่างๆเลี้ยงภาพโดย : ชริญา แก้วบัวดี

นี่คือ " ไก่ไข่อินทรีย์ " เป็นไก่ไข่ที่เลี้ยงด้วยเกษตรย์อินทรีย์ โดยเป็นการปล่อยเลี้ยงแบบตามธรมมชาติโดยปล่อยเลี้ยงในป่าไผ่บริเวณกว้างภาพโดย : จักกฤษณ์ อยู่มากญาติ

ต่อจากนั้นลูกสาวคุณลุงสุธรรมได้พาไปดูจุดการเรียนรู้จุดต่อไป คือ การปลูกผักสลัดแบบอินทรีย์ภาพโดย : จักกฤษณ์ อยู่มากญาติ

นี่คือ " ผักสลัดแบบอินทรีย์ " เป็นการปลูกผักสลัดเพื่อนำไปเป็นต้นทุนและเป็นรายได้ของศูนย์การเรียนรู้ โดยผักสลัดนี้เป็นผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษและปลอดสารเคมี ปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเอง


ภาพโดย : จักกฤษณ์ อยู่มากญาติ

จุดต่อไปคือ " บ่อเลี้ยงปลา " ซึ่งเป็นบ่อเลี้ยงปลานิล เป็นบ่อที่ขุดขึ้นเองและเป็นบ่อดินธรรมชาติไม่ใช่บ่อปูน

ปล.ปลาถูกนำไปไว้ที่บ่อพักเนื่องจากมีการจัดนิทรรศการ


ภาพโดย : จักกฤษณ์ อยู่มากญาติ

และนี่ก็คือ " บ่อพักปลานิล " ซึ่งเป็นบ่อพักปลานิลชั่วคราว เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ได้มีการจัดนิทรรศการและเป็นจุดที่ศึกษาและให้ความรู้เรื่องการเรียนปลานิลแบบอินทรีย์


ภาพโดย : ชริญา แก้วบัวดี

จุดต่อไปคือ " พืชผักสวนผสมผสาน " โดยชาวบ้านการปลูกพืชนาๆชนิดปนกันเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวในแนวการผสมผสาน ทั้งพริก ตะไคร้ มะเขือ โหระพา กระเพรา ข่า เป็นต้นภาพโดย : ณัฐภัทรณ์ พระสว่าง

นี่คือ " พืชผักสวนผสมผสาน " เป็นการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดมาผสมกันแล้วนำไปหว่าน พืชก็จะขึ้นผสมกันอยู่ภายในแปลงนานาชนิดและยังเป็นพืชผักเกษตรอินทรีย์อีกด้วย การปลูกพืชนี้ทางศูนย์การเรียนรู้ให้น้ำโดยใช้สปรินเตอร์


ภาพโดย : ชริญา แก้วบัวดี

นอกจากนี้ในแปลงผสมผสานก็ยังมี " ต้นกล้วย " ปลูกเป็นแนวยาว ซึ่งนอกจากจะให้ผลผลิตแล้ว ยังเป็นแนวกั้นเขตพื้นที่แทนรั้วบ้านอีกด้วยภาพโดย : ชริญา แก้วบัวดี

และนี่ก็คือ ความสุขเล็กๆน้อยๆของการลงศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ฯ ในครั้งนี้


แผนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย หมู่เรียน 57/41ความเห็น (0)