170130-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Black & colored & Negro

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.29


Black และ colored และ Negro

Random House Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ Black และ colored และ Negro ว่า

ต่างใช้ บรรยายถึง หรือ เรียก “ผู้คน ที่มีผิวสีดำ”

ของ “Sub-Saharan Africa” และ ผู้ที่สืบเชื้อสาย ของพวกเขา

ที่มีประวัติ ทางสังคม ที่ซับซ้อน ใน United States of America.

คำที่ ครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ยอมรับได้ หากแต่ ปัจจุบัน ถือเป็น “offensive”

และ คำที่ ครั้งหนึ่งเคยถือเป็น “offensive” อาจเป็นที่ยอมรับได้ ในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น คำ “Colored” ที่ใช้ครั้งแรกใน “colonial North America”

เคยถือเป็น คำสำหรับใช้ อ้างอิง ที่เหมาะสม จนกระทั่งถึงทศวรรษ 1920s

เมื่อถูก แทนที่ (supplanted) ด้วย คำ “Negro”

ทำให้ ปัจจุบัน เป็นที่รับรู้ (perceived) ว่าคำ “colored” นั้น

ไม่เพียง เป็นคำ เก่า (old fashioned) หากยังเป็นคำที่ “offensive” ด้วย

โดยยังคงมีใช้อยู่ เป็นชื่อของ องค์กร “NAACP”

“the National Association for the Advancement of Colored People”

จัดตั้งในยุคสมัย ที่คำนี้ ยังไม่ถือว่า เป็น คำ “derogatory”


คำ “colored” ที่ยังคงมีใช้อยู่ในหมู่คนผิวสีเพื่ออ้างอิงถึงคน “black” อื่น

ที่กระทำการ ที่พวกเขาเห็นว่า แสดงตนว่า เขา/เธอ เหนือผู้อื่น


อย่างไรก็ตาม การบรรยายว่า บางคน เป็น ‘a person of color’ ไม่ถือเป็น “offensive”

คำนั้น ที่บ่อยครั้ง ใช้โดยรวม โดยสมาชิกของ “the African American Community”

ว่าหมายถึง “บางคนที่มิได้มีผิวขาว”

ส่วนคำ “Negro” ยังคงเป็นคำทางเลือก ที่ยากจะต่อต้าน กระทั่งกลางทศวรรษ 1960s

เป็นทศวรรษ ที่เบ่งบานด้วย “civil-rights movement”

ที่ กระพือ ความหมาย คำ “Negro” ว่า ปนเปื้อนไปด้วย ความเกี่ยวพันยาวนานกับ

“discrimination” (การเลือกปฏิบัติ) รวมถึง “ความใกล้ชิดกับ “n-word”

ที่เป็นคำ แสดงความดูหมิ่นเกลียดชัง และ “deeply offensive”


การปรากฏของ “Black power movement” ช่วยเสริมให้เกิดคำ “black”

ให้เป็น คำใช้บรรยายอย่างสำคัญ เช่นในวลี “black pride”


กลางทศวรรษ 1960s คำ “black” เริ่มแทนที่ “negro” ยังคงใช้และเป็นที่ยอมรับ

ใช้ “black” ทั่วไป เป็นทั้ง นาม และ คุณศัพท์

ปกติ ไม่เริ่มต้นด้วย พิมพ์ใหญ่

เว้นแต่ เป็นชื่อเฉพาะ เช่น “Black Muslim” “Black English”


ช่วงกลาง ทศวรรษ 1970s

มีการใช้ “black” ทั่วไป ทั้งในและนอก “black community”

หากแต่คำ “Negro” ก็ยังมิได้หายไปทั้งหมด

ยังคง มีอยู่ในชื่อ ของ องค์กร เช่น “United Negro College Fund”

ผู้คน ยัง กล่าวถึง “Negro spirituals”

และคนสูงอายุผิวสี ยังคงใช้อ้างอิง เรียกกลุ่มตน ที่รู้จักมาตั้งแต่เล็ก

คำ “Negro” ถึงแม้จะไม่ถือเป็นคำ “offensive” ในเนื้อหา ทางประวัติศาสตร์

แต่ปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็น คำล้าสมัย และมีแนวโน้มมากว่าจะ “offensive”

เมื่อ ใช้ในการ พูดหรือเขียนในปัจจุบัน

เป็นไปได้มากว่า “Black” เป็นคำเดียวที่ยังคงใช้แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบ้น

อายุยาวนานมากกว่า คำ “Afro-American” ที่ได้รับความนิยม ช่วงสั้นๆ

ที่ซึ่งเมื่อใช้ เป็น คุณศัพท์ มีแนวโน้ม จะทำให้เกิด ปฏิกิริยา ทางลบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้เป็น นาม เมื่ออ้างอิง “Afro-American” มีความเป็น “offend”

ที่อาจเป็นเพราะ อ้างอิงถึง “the blacks” หรือ “a black” ที่อาจชี้นำได้ง่าย

ให้เข้าใจผิดในความหมายทั่วไป


แต่ให้สังเกต คำใหม่กว่า ในทศวรรษ 1990s ที่ นาย Jesse Jackson ส่งเสริมให้ใช้

“African American” ที่เขาอ้างว่า มี “cultural integrity” ที่เป็นคำอ้างอิง

ถึง “ethnic origins” แทนที่จะเป็นการอ้างอิง สีผิว

ขณะที่คำ “African American” ไม่อาจแทนที่ “black” ในสำนวนพูด (parlance)

หากแต่ สามารถใช้ให้เป็นได้ ทั้ง นาม และ คุณศํพท์

การเปลี่ยน สลับ ระหว่าง คำต่างๆ นี้ มิได้เป็นไปอย่างราบรื่น หรือโดยตรง

และห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง เช่นปลายทศวรรษ 1960s นั้น

มีความสับสนอย่างมาก ว่า คำใดจะเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.211.86.218
เขียนเมื่อ 

I think 'afro' (sounds like af-fro) and 'black' are used often in conversations without any 'offensive' intention. But any colour or ethnic origin is best left out unless it is absolutely necessary.