​ลีลาชีวิตคน 9

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เดิมทีคนเรามีสัญชาตญาณในการป้องกันตนเองที่ธรรมชาติมอบให้มาทุกคน โดยให้เป็นคน ๆ ไป กาลต่อมาคนเกิดรวมกลุ่มกันอยู่เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่มีพลังเหนือกว่าก็กลายมาเป็นสังคมเมือง

เมื่อคนมาอยู่กันมากเข้าเกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วเราต้องการใครสักคนมาช่วยจัดการก่อเกิดระเบียบขึ้นในสังคม สิ่งเหล่านี้จึงพัฒนามาเป็นผู้นำหรือหัวหน้าคน โดยกลุ่มคนเป็นผู้ตั้งให้เช่นระบบประธานาธิบดีเป็นต้น

เมื่อสัตว์ทุกตัวล้วนพัฒนาตนทั้งนั้น แต่ละตัวล้วนมีอัตลักษณ์เฉพาะตนเหมือนสิงโตมีเขี้ยวคม ม้าวิ่งเร็ว คนก็พัฒนาปัญญา ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่บรรดาสัตว์ยังคงอยู่อาศัยป่า แต่คนสร้างบ้านเมืองเพื่อป้องกันภัยภายนอกตัว จุดแบ่งคนกับสัตว์คือยุคเกษตรกรรม เมื่อภัยจากสัตว์หมดไปก็เกิดปัญหาใหม่คือภัยจากคนกันเองจึงก่อเกิดกติกาสัญญาใจกันมีกฎหมายและกฎศีลธรรม

ในส่วนกฎศีลธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเข้าใจลึกซึ้งเรื่องคนจึงออกแบบโปรแกรมเพื่อป้องกันตนของคนนั้นคือหลักจริยธรรม ที่เรียกว่า ศีล สมาธิและปัญญา ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ( ตาย )ยังย้ำเตือนให้คนให้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ทำไว้ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะ โดยให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแก่ยุคของตนเถิดนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)