​ลีลาชีวิตคน 2

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เมื่อมองแง่พุทธว่าคนมีเสรีภาพจึงเกิดหลักพุทธจริยศาสตร์ออกมานำเสนอว่า หลักละเว้นการทำชั่ว ทำแต่ความดี และหมั่นชำระจิตใจตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ โดยมาคู่กับหลักไตรสิกขา 3 นั้นคือ ศีล – ละชั่ว, สมาธิ – ทำดี , ปัญญา – ทำจิตใจผ่องใส

มองแง่พุทธว่า คนเป็นเจ้าของชีวิตตนและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้ แม้บางลัทธิในอินเดียจะบอกว่า คนไร้เสรีภาพ โลกคือละคร ผู้เขียนบทคืออำนาจลึกลับ แล้วคนต้องเลือกเล่นบทตามบทบาทที่ผู้เขียนมอบให้

แต่แง่พุทธบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไร้คนดีคนเลวสิ เพราะทุกการกระทำล้วนทำตามบทที่ผู้เขียนบทให้ทำ ซึ่งมันขัดแย้งกับชีวิตจริง ๆ ของคนเรา ที่เลือกกินข้าวไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้เพราะอะไรละ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)