อาจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (๙) : ตัวอย่างการออกแบบ "คำถาม" ในการสอนแบบ Problem-based Learning (๓)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมได้ยินบ่อย ๆ จากเวทีครูเพื่อศิษย์ว่า "ถามคือสอน สะท้อนคือเรียน" คำพูดนี้ดีมาก เพราะเน้นย้ำถึงสิ่งที่ครูอาจารย์ขาดมากที่สุด ๒ ประการ ๑ คือ ครูอาจารย์ส่วนใหญ่เรามักจะ "บอก" มากกว่า "ถาม" ผู้เรียนได้คิดน้อยกว่าเมื่อเรา "บอกความรู้" และถ้าใจของเขาไม่ได้อยู่เขาจะไม่ได้ฟัง จึงไม่เกิดการเรียนรู้ใด ๆ อีกประการซึ่งทำกันน้อยมาก คือ การให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองหลังเรียน ถ้าเราปรับมาใช้การ "ถาม" และให้ "สะท้อน" ความมุ่งหวังที่จะ "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน" จะสำเร็จแน่


ตัวอย่างคำถามของกลุ่มที่ ๓


รายวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์

คำถาม : มนุษย์จะเดินบนเพดานเหมือนตุ๊กแกได้อย่างไร?


ที่มา คลิกที่นี่

อ.ปริญญา เน้นว่า สิ่งที่เราควรให้ผู้เรียนสืบค้นค้นหา ควรมีทั้ง ๒ องค์ประกอบ ๑ คือ ความรู้อะไรที่ต้องใช้ และ ๒ จะใช้ความรู้นั้นอย่างไร? มีอาจารย์กลุ่มอื่น ๆ ตอบดังนี้ครับ

ต้องรู้ว่าตีนตุ๊กแกทำงานอย่างไร ยึดเกาะได้อย่างไร

  • อาจเกี่ยวกับระบบประสาทของการมองเห็นของตุ๊กแก เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตุ๊กแกเดินแบบนั้น ... คือ ทำไมตุ๊กแกต้องเดินแบบนั้น?
  • รู้วิธีสร้างเครื่องมือโดยใช้หลักการจากตีนตุ๊กแก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

เฉลย : ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ หลักการทำงานของตีนตุ๊กแก และนำหลักการทำงานนั้นไปใช้


ที่มา: คลิกที่นี่

ท่านผู้อ่านคิดว่า การออกแบบคำถามนี้เป็นอย่างไรครับ? ถ้าเต็ม ๑๐ คะแนน จะให้กี่คะแนนครับ อ.ปริญญาท่านบอกว่า ให้ ๗ คะแนน ถ้าจะได้ ๙ คะแนน อาจเปลี่ยนเป็น

คำถาม : ถ้านาย ก. จะออกแบบถุงมือ ให้สามารถเกาะไปตามเพดานได้เหมือนตีนตุ๊กแก เขาจะทำอย่างไร

หลังจากผมฟังการนำเสนอแล้ว มีประเด็นผุดในใจเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจของเราว่า อะไรคือขอบเขตเนื้อหาของรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่เรากำลังสอนหรือไม่ ?

หากกลุ่มที่ ๓ ตั้งเป้าหมาย "ผลลัพธ์" ว่า ผู้เรียนจะได้รับแรงบันดาลใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้และเทคโนโลยีจากการเรียนรู้และเลียนแบบธรรมชาติ .... แบบนี้ผมว่าใช่ GE เรามาถูกทาง

แต่ถ้ากลุ่มที่ ๓ เน้นไปที่ "ความรู้" ว่า ตีนตุ๊กแกเกาะเพดานได้อย่างไร แล้วไปทดสอบว่าผู้เรียนรู้หรือไม่รู้เรื่องนี้ในการทดสอบ ... แบบนี้ ผมว่าไม่ใช่ GE เป็นการมุ่งความรู้เฉพาะเกินไป ความรู้แบบนี้มีมากมายมหาศาล ไม่สามารถเรียนได้หมด ....

ท่านผู้อ่านว่าไงครับ


ดูคลิปการอบรมได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

622152

เขียน

26 Jan 2017 @ 18:13
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก