ความหมายของแปล

ความหมายของ แปล

·[แปฺล] ก. ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย.

อ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554. ผลการค้นหา "แปล"

สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/ (2560,มกราคม 13)

·แปล หมายถึง ถ่ายความหมาย,ถอดความ,ตีความ

อ้างอิง : พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary. แปล

สืบค้นจาก http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%81%E0%B... (2560,มกราคม 13)

·แปล คือ ก. แปลงคำพูด, แปลงภาษา, ไขความ, ขยายความ.

อ้างอิง : พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร. แปล

สืบค้นจาก http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%81%E0%B... (2560,มกราคม 13)

สรุป

แปล คือ การถอดความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งหรืออาจจะเป็นภาษาเดียวกันก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายของแปลความเห็น (0)