ขอเชิญอบรมกัวซาฟรีที่โคราช (การส่งเสริมสุขภาพด้วยไทยกัวซา Thai Guasa Training Course) ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2560

เป็นหลักสูตรอบรมฟรี การส่งเสริมสุขภาพด้วยกัวซา
Thai Guasa Training Course หลักสูตรนี้ อบรมฟรี พร้อมอาหารกลางวัน 2วัน อุปกรณ์ถ้าไม่ซื้อก็มีให้ยื</wbr></wbr>มด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน *** กัวซา GUASA***ความเห็น (0)