อาจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (๘) : ตัวอย่างการออกแบบ "คำถาม" ในการสอนแบบ Problem-based Learning (๒)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านขั้นตอนกิจกรรมการออกแบบคำถามได้ที่บันทึกนี้ครับ

กลุ่มที่ ๒ รายวิชา ศิลปะวิจักษ์

คำถาม : น้ำตกไนแองการ่ากับน้ำตกหน้าเดอะมอลล์โคราช อันไหนเป็นศิลปะ ครับ?

ที่มา คลิกที่นี่

ที่มา : คลิกที่นี่


อ.สันติ เฉลยว่า: น้ำตกหน้าเดอะมอลล์โคราช คือศิลปะ น้ำตกไนแองการ่าไม่ใช่ศิลปะครับ เพราะ “ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ” …. ผมรู้สึกว่าเพิ่งจะรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรก แม้จะเรียนวิชาศิลปะมาบ้าง…แม้ว่าน้ำตกในแองการ่า จะมีความงาม แต่ไม่ใช่ศิลปะ ศิลปะคือผลจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีอาจารย์ตั้งถามว่า คนที่ไปทำศัลยกรรม ถือเป็นศิลปะไหม?


ศิลปะนิยามว่า ศิลปะ หมายถึง ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของบุคคลแต่ละคน (ที่มา)

อ.สันติ อธิบายเพิ่มว่า ศิลปะ จะต้องเกิดจากเจตนาของมนุษย์ ที่จะสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น เกิดจากการวางแผน

"...ในชั้นเรียนของผม จะเน้นให้นิสิตถามและแลกเปลี่ยน ใช้หลักสบาย ๆ เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย ครูสอนตลก ถ้าตกห้ามโวยวาย"....ฮา

รังนกกระจาบที่เห็นบนต้นไม้ มีความงาม แต่ไม่ใช่ศิลปะ เกิดจากสัญชาตญาณของสัตว์เท่านั้นที่มา คลิกที่นี่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)