ไม่ลืมทางธรรมที่สำคัญ ตลอดวันจะมีสุขทุกนาทีความเห็น (0)