170118-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Bath & bathe

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.17


Bath และ bathe

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “bath” และ “bathe”

(เน้น พยางค์ แรก bahth) ว่า “bahth” และ “beyth

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายว่า ทั้ง “bath” และ “bathe”

ต่างใช้ participle “-ing” = ‘bathing’

และ past tense “-ed” participle = “bathed” เหมือนกัน

หากทั้งสองคำ ออกเสียง แตกต่าง ตามคำที่ เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณ “bath” บางคน หมายถึง

“คุณ “wash” คนผู้นั้น ในภาชนะสี่เหลี่ยมขนาดยาว เช่น

‘The nurse will show you how to bath the baby.’

ทั้งใน British และ US English

ถ้าคุณ “bathe” บาดแผล/รอยมีดบาด หมายถึง

คุณ “ทำความสะอาด แผลนั้น เช่น

‘He bathed the cuts on her feet.’

ในการใช้แบบ โบราณ หรือเป็นทางการ ใน British English

เมื่อบางคน “bathe” หมายถึง

“พวกเขาลงว่าย/เล่นน้ำ” ในทะเลสาบ/แม่น้ำ หรือทะเล เช่น

‘It is dangerous to bathe in the sea here.’

ในการใช้ ภาษาอังกฤษ สมัยใหม่

ปกติ คุณกล่าวว่า “บางคน ‘go swimming’” หรือ “goes for a swim”

ซึ่งใน US English บางครั้งเรียกว่า “บางคน ‘take a swim’” เช่น

‘Let’s go for a swim.”

‘I went down to the ocean and took a swim.’


A2Z of Correct English Common Error in English

ให้ตัวอย่าง เพื่อเป็น แนวทาง

การใช้ “bath” และ “bathe”อย่างถูกต้อง

“I have a bath every morning.”

หมายถึง “I have a ‘wash’ in the bath.”

“I bath the baby every day.”

หมายถึง “wash in a bath”

“I have had a new bath fitted.”

“We bathe every day.” (= ‘swim’)

Bathe the wound with disinfectant.” (= cleanse)

“We have a bathe whenever we can.” (= a swim)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)