โรคขาดสารอาหาร

โรคขาดสารอาหาร คือ สภาพที่ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในจำนวนที่ไม่เพียงพอ หากพูดถึง “โรคขาดสารอาหาร” หลายๆคนคงคิดว่า โรคนี้เป็นโรคที่เกิดในพื้นที่ที่ขาดแคลนอาหาร เช่น ประเทศกำลังพัฒนา เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าแม้แต่ในประเทศที่คุณสามารถทานอะไรก็ได้ที่คุณอยากทาน ที่ซึ่งมีอาหารเหลือให้ทานกันจนอิ่มแปร่อย่างประเทศญี่ปุ่น ก็ยังมีโรคขาดสารอาหารแพร่หลายอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น? ส่วนใหญ่โรคขาดสารอาหารที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นนั้น เป็นอาการ “ขาดสารอาหารชนิดได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ” ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายได้รับพลังงานเพียงพอ แต่กลับได้สารอาหารไม่เพียงพอ และอาการ “ขาดสารอาหารชนิดที่ไม่ได้รับทั้งปริมาณพลังงาน และปริมารสารอาหารเพียงพอ” อันเกิดจากการที่ร่างกายทานอาหารไม่เพียง ด้วยสาเหตุเช่น อยากผอมจนเกินพอดี เป็นต้น สาเหตุของโรคขาดสารอาหาร คือ วิถีการกินที่ผิดปกติและไม่มีสมดุล ซึ่งเบื้องหลังก็มาจากการมีวิถีการกินที่ตามใจปาก เลือกกินเฉพาะแต่ของที่ตนเองอยากกินเท่านั้น หรือการอยากผอมจนเกินพอดี เป็นต้น ในโรคขาดสารอาหารชนิดที่ร่างกายได้รับพลังงานในปริมาณที่จำเป็น แต่กลับได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนั้น มีสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อหรือฟาสต์ฟูด, ทานข้าวนอกบ้านมากจนเกินไป หรือถึงแม้จะทำอาหารทานที่บ้าน แต่ก็เลือกกินเฉพาะแต่ของที่ตัวเองชอบ หรือกินแต่อาหารสำเร็จรูปติดต่อกันอย่างยาวนาน แม้ว่าอาหารพวกนั้นจะทำให้ท้องอิ่มได้ (ได้รับพลังงานในปริมาณที่จำเป็นต่อร่างกาย) แต่กลับอยู่ในสภาพที่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไม่เพียงพอ ส่วนโรคขาดสารอาหารชนิดที่ไม่ได้รับทั้งปริมาณพลังงาน และปริมาณสารอาหารเพียงพอ เกิดจากการที่ร่างกายรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากคิดว่า การไม่กิน = ไม่อ้วน จึงทำให้ร่างกายขาดทั้งพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)