เข้มกว่าอิสลาม

นิกายถาง ถ้ามีจะเข้มกว่าอิสลาม เพราะห้ามกินสัตว์เลี้ยงลูก เช่น หมู แพะ แกะ ไก่ วัวควาย ...แต่ไม่ห้ามกินเหล้ามากเกินไปจนมึนเมาเสียสติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Siila (5) is a model for living together in society. (I think) The Buddha says ...vera manii sikha... leaning exercise/drill to refrain from...

In common siila 5 the first 4 deal with - rights to life, property, family, truth; the 5th deals with ability/responsibility to maintain the first4. In the nutshell siila 5 asks us to exercise our gards against alcohol, drug, vice or bad habit that would erode our ability to live together in soceity.

The world is now in a confused state. Clarity in understanding what the Buddha's Teaching (Dhamma-vinaya) can help us weave through the mess. I would spend more time and effort in clearing the Buddha's Path than vandalizing traffic signs.