ตนแลเป็นที่พึ่งของธรรมกาย

ลัทธิธรรมกายไปตัดเอาคำว่า "ธรรมกาย"มาใช้นอกบริบทจนธรรมะกลายเป็น อัตตา ไปเฉยเลย เปรียบดังพวกเอาคำสอนที่ว่า อัตตาหิ อัตโนนาโถ มาใช้ผิดๆน้่นแหละ ก็จะกลายเป็นว่า พพจ.สอนให้มีอัตตา เรื่องพวกนี้หลวงพ่อเงื่อมท่านสอนไว้หมดแล้วในประเด็นภาษาคน-ภาษาธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)