170113-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – aware & conscious

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.12

Ref.#595682


Aware และ conscious

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ คุณศัพท์ “aware”

แสดงนัย “ว่ารู้ถึงบางสิ่ง” ไม่ว่าด้วย ความรู้สึกเอง หรือจากข่าวสาร เช่น

‘The lecturer was aware that he had lost his audience.’

ขณะที่ คุณศัพท์ “conscious”

มีความหมายคล้าย “aware”

แต่มักใช้กับ “สถานะทางกายภาพ” มากกว่า เช่น

‘The injured player was conscious but could not stand.’

ในการใช้อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งสองคำอาจใช้สลับแทนกันได้


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “conscious”

ถ้า “คุณ “conscious” of บางสิ่ง” หมายถึง

คุณ “are aware” ในสิ่งนั้น เช่น

‘She became conscious of Rudolph looking at her.’

‘I was conscious that he had changed his tactics.’

ถ้าหาก คุณ “are conscious” หมายถึง

“you are awake” แทนที่จะ นอนหลับ หรือ “unconscious” เช่น

‘The patient was fully conscious during the operation.’

เมื่อเป็น นาม รูป “consciousness”

คุณสามารถ อ้างอิงถึง “your mind” และ ความคิด ว่าเป็น

“your consciousness” เช่น

‘Doubts were starting to enter into my consciousness.’

ถ้าหาก คุณ “lose consciousness” หมายถึง

คุณ “become unconscious”

ถ้าหาก คุณ “regain consciousness” หรือ “recover consciousness”

หมายถึง “คุณ ‘become conscious again’ หลังจาก ‘unconscious’”

เหล่านี้ เป็น การใช้คำ ที่ค่อนข้าง เป็นทางการ เช่น

‘He fell down and lost consciousness.’

‘He began to regain consciousness just as Kate was leaving.’

‘She died in hospital without recovering consciousness.’

ในการใช้ภาษา แบบไม่เป็นทางการ

สามารถกล่าวว่า “คุณ ‘pass out” แทนคำ “lose consciousness”

และใช้ “come round” แทนวลี “regain/recover consciousness” เช่น

‘He felt sick and dizzy, then passed out.’

‘When I came round, I was on the kitchen floor.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)