บ่นปนกลอน : คนไทยไม่ทิ้งกัน


น้ำขึ้น.....ให้รีบตัก

โบราณทักให้ค้นหา

โอกาสที่มีมา

จะนำพาให้งามงด

น้ำท่วมด้ามขวานไทย

ระทมใจเหมือนกันหมด

ถึงแม้น้ำจะลด

ก็ไม่หมดซึ่งปัญหาน้ำใจจากหลายทิศ

ชุบชีวิตสร้างชีวา

ช่วยกันซับน้ำตา

ด้วยคนไทย....ไม่ทิ้งกัน

ภาพลักษณ์ที่ได้เห็น

เสมือนเป็นความผูกพัน

เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน

ทุกทุกสิ่งด้วยจริงใจ
น้ำขึ้นให้...รีบตัก

ใครหรือจัก....รอตักได้

น้ำตาที่หลั่งไหล

ปนสายน้ำยามระทม

น้ำใจ....ไล่น้ำท่วม

เมตตารวมน่าชื่นชม

หยิบยื่นไล่ขื่นขม

ไทยช่วยไทยให้คลายทุกข์
คุณมะเดื่อ

ลูกบิดติดรีโมท

12/01/60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณ เส้นขอบฟ้าความเห็น (0)