170113-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – awful & awfully

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.12


Awful และ awfully

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การใช้ “awful” และ “awfully”

ในความหมายใดๆ เกี่ยวเนื่อง กับ “ความรู้สึก ‘awe’” ที่บางคน คัดค้าน

หากแต่ มีการใช้ทั่วไป ในความหมายอื่นมาแล้ว หลายศตวรรษ

โดยใช้ “awful” และ “awfully” เป็น “adverbial intensifiers” เช่น

awful(ly) clever” หรือ “awful(ly) cold” ปรากฏเมื่อต้นศตวรรษที่ 19

ตามอย่าง ในรูปแบบเดียวกับ “horribly” และ “dreadfully”

ในความหมายว่า “inspiring awe” หรือ “fear” เช่น

ที่ คำ “awesome” ที่ส่วนใหญ่ ได้เข้ามาแทนที่ “awful”

เมื่อใช้เป็น กริยาวิเศษณ์

คำ “awful” มีความเป็น ทางการ ในน้ำเสียง (tone) น้อยกว่า “awfully”


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้ข้อสังเกตการณ์ใช้ “awful”

ว่าไม่ใช้ร่วมกับ “very”

ให้ใช้ว่า “It was a really awful experience.’” (ไม่ใช่ ‘a very awful’)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)