170113-5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – ax & axe & ask

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.12


Ax และ axe และ ask

Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การสะกด “ax” เป็นการสะกดแบบ US English

ของ นาม ชนิด ‘countable’

สะกดใน British English ว่า “axe”

หมายถึง เครื่องมือตัดไม้ หรือตัดผ่า ให้แยกจากกัน ด้ามยาว มีคมด้านหนึ่ง

สำนวน “the axe” ใช้ไม่เป็นทางการ

หมายถึง “dismissed from their job.” เช่น

“100 workers are facing the axe in a cost-cutting.’

สำนวน “have an axe to grind”

หมายถึง “to have a strong personal feeling” เกี่ยวกับ บางสิ่ง

ที่ซึ่งเป็น เหตุผล ว่า ทำไมคุณถึงทำ บางสิ่งนั้น เช่น

‘I need objective advice from someone with no axe to grind.’

‘She had no axe to grind and was only acting out of concern for their safety.’

ถ้าหาก “a plan/system/service gets the axe.”

หมายถึง “บางคน ‘get rid of it’” เช่น

‘MP’s know there will be cuts in public spending but do not know on which department the axe will fall.’


American Heritage Dictionary

ให้รายละเอียด “axe” ว่ามี รูป สะกด

ที่ผันแปร ไม่เป็นมาตรฐาน ว่า “ask”

เป็นการออกเสียงเรียก “axe”

ในการพูดของ คนระดับทำงาน (working-class)

African-American ในแถบภาคใต้ของ US

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)