170110-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – aural & oral

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.09


Aural และ oral

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “approach” และ “oral”

(ทั้งสองคำ เน้น พยางค์ แรก awr) คล้ายกันมากว่า “awr-uh l” หรือ คำหลังว่า “ohr”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “aural” และ “oral”

ว่า ต่างเป็น คำค่อนข้าง เป็น ทางการ

ส่วนใหญ่ใช้กับ “การพูดเกี่ยวกับ วิธีการสอนและการสอบ”

โดยที่ “aural” มีความหมาย

“เกี่ยวข้องกับ “หูและการได้ยิน เสียง” เช่น

‘I have used written and aural material.’

และ “oral” มีความหมาย

“เกี่ยวข้องกับ “ปาก และ การพูด” ของคุณ”

และยังใช้ บรรยายถึง สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ “การพูดแทนที่จะเป็น การเขียน”

‘…an oral test in German.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)