DAY10 SO PROUD OF YOU (10 Nov 2016)


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐมน คำมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขั้นว่ายน้ำในรายการ แม่โจ้โอเพ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)