170105-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – As per & as regards

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.04

Ref.#595627


As per และ as regards

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “regard”

(เน้น พยางค์ หลัง gahrd) ว่า “ri-gahrd

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า สำนวน “as per”

เป็นคำที่ใช้มากเกินควร ในเอกสาร ธุรกิจ แทนสำนวน

“in accordance with” หรือ

“according to”

ซึ่ง ในหลายกรณี ไม่จำเป็นต้องใช้ คำหนึ่งคำใดเลย

เช่นเดียวกับ สำนวน “as regards”

ที่ถือเป็น คำฟุ่มเฟือย และมีการใช้มากเกินควร เช่นกัน แทนสำนวน

“concerning” หรือ

“about”

ซึ่ง เป็น สำนวน ที่แนะนำให้ หลีกเลี่ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)