170105-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Aspect & as respect

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.04

Ref.#595626


Aspect และ respect

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “aspect”

(เน้น พยางค์ แรก as) ว่า “as-pekt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “respect”

(เน้น พยางค์ หลัง spekt) ว่า “ri-spekt

Common Errors in English Usages

อธิบาย การใช้ “aspect” และ “respect”

โดย “aspect” หมายถึง ลักษณะ หรือ มุมมอง ความเห็น

และ “respect” หมายถึง ประเด็น

เมื่อใช้อ้างอิง “ส่วนสำคัญที่แตกต่าง” (different elements)

หรือ “ภาพรวมของ สิ่ง/ความคิด หนึ่ง” (perspective on a thing/idea)

ทั้งสองคำ มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก

หากแต่ ไม่อาจใช้ แทนที่กันได้ เช่น

อาจใช้ “in all respects” ได้ หากแต่ใช้ “in all aspects” ไม่ถูกต้อง

และอาจกล่าวว่า “in some respects” ได้ แต่ใช้ “in some aspects.” ไม่ถูกต้อง

หรือ กล่าวว่า “in this respect” แต่ไม่อาจใช้ว่า “in this aspect.”

และคนหนึ่ง “มองดูที่ ‘all aspects’ ของประเด็นปัญหา”

หากแต่ ไม่ใช่ “มองดูที่ ‘all respects’”

สรุป คือใช้ “all” “some” และ “this” ได้กับ “respect”

มีเพียง “at” เท่านั้น ที่ใช้กับ “aspect”


Cambridge English Dictionary

ให้ความหมาย “aspect”

เมื่อเป็น นาม ใช้ เป็นทางการ คือ “ลักษณะ สัณฐาน” เช่น

‘The glasses and the beard lend him a rather scholarly aspect.’

หรือ “ส่วนหนึ่งของ สถานการณ์/ปัญหา หรือเรื่องราว” เช่น

‘Which aspects of the job do you most enjoy?’

‘Lightning is a vitally important aspect of filmmaking.’

‘The divorce affected every aspect of her life.’

ว่าคือ “ทิศทาง” ที่อาคาร/หน้าต่าง/ห้อง หรือสนามลาดเอียง” หันไปหา” เช่น

‘The dining room has a southern aspect, which allows us to make the most of the sun.’

‘A greenhouse with a southern aspect.’


Merriam-Webster Dictionary

ให้รายละเอียด เกี่ยวกับ “aspect” ว่า

มาจาก “Latin” ว่า “aspectus” ที่หมายถึง “looked at”

ดังนั้น โดยพื้นฐาน “an aspect” ของบางสิ่ง จึงหมายถึง

“ทิศทาง ที่ซึ่งเรา มองดูบางสิ่งนั้น”

ดังนั้น เราจึงอาจใช้ว่า

“Travel is your favorite aspect of your job.” หรือว่า

“Eating well is one aspect of a healthy life.”

ถ้าคุณ “มองดู สิ่งที่จัดวางแสดงบนเวที จากด้านหน้า”

มัน “จะดูแตกต่างอย่างมาก เมื่อมองจากด้านหลัง”

ในเมื่อเราจะเห็น “กลไก ต่างๆที่ใช้ในการแสดงนั้นได้”

และ ทั้งสอง “aspects” ต่างมีความสำคัญ

คำ “aspect” สามารถเป็น คำที่มีประโยชน์ อย่างมาก

เมื่อคุณ “ทำการวิเคราะห์ (analizing) บางสิ่ง”

และ เป็นคำที่ใช้ ทั่วไปอย่างมาก ในงานเขียน ของนักวิชาการ


New Oxford American English Dictionary

อธิบายว่า มี “aspects” สองอย่างใน ภาษา อังกฤษ

อย่างหนึ่ง คือ “the progressive” หรือ “continuing” aspect

ใช้เพื่อ แสดง “ห้วงเวลา” (duration)

แบบดั้งเดิม ใช้กริยาช่วย (auxiliary verb) “be” รูป “-ing” เช่น

‘I was reading a book.’

อีกอย่างคือ “the perfect” หรือ “perfective” aspect

ใช้เพื่อ แสดง “การกระทำ ที่สมบูรณ์แล้ว” (completed action)

แบบดั้งเดิม ใช้กริยาช่วย (auxiliary verb) “have” พร้อม “past participle” เช่น

‘I have read the book.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)