"เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า" พระยาแรกนา ให้พรปีไก่ พ.ศ. 2560 แก่ คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 40 (KU 40) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้าพระยาแรกนา ให้พรปีไก่ พ.ศ. 2560 แก่ ศิษยฺ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 40 (KU 40) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 40 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โอกาสเข้าอวยพร และขอรับพร ปีใหม่ พ.ศ. 2560 จาก พระยาแรกนา ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. หลังจากที่ปลัดฯ ธีรภัทร ประยูรสิทธิกลับมาจาก ตรวจความเรียบร้อยจุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในวันนี้ ปลัดฯ ธีรภัทร บอกว่า รับผิดชอบโดยจิตอาสา พี่น้องข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์


พระยาแรกนา ได้ให้พรในการทำงาน "เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า" พวกเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรศาสตร์ 40 ก็จะน้อมรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันที่จริงก็ทำตามนี้มาโดยตลอด แต่ได้มาฟังอีก ก็เป็นการยืนยันว่า มาถูกทางแล้ว ให้ทำต่อไป

พวกเราตั้งใจ ว่าในฐานะ ที่เป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะปฏิบัติหน้าที่การงานการ สร้างความสุขความเจริญให้แก่่ พี่น้องเกษตรกร พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท (ทั้งในภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และอเนกประสงค์) และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่

การเข้าอวยพร ก็ได้รับข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า รัฐบาลนี้ อยู่ระหว่างวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ถูกทิศทาง เพื่อเตรียมการไว้ให้รัฐบาลต่อไปเข้ามาสานต่อ ทั้งนี้เพื่อลูกหลานไทยในอนาคต

ก่อนถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน เป็นที่ระลึกปลัดกระทรวง ฯ ได้ให้พวกเรา ดูพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับรถเข็นพระที่นั่งไฟฟ้า และทรงพระกรุณาโปรด</wbr></wbr>เกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อถ่ายภาพเสร็จ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจกของที่ระลึก แก่พวกเรา รายละ 5 รายการ ประกอบด้วย

1. สมุดบันทีก "เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า" คาดว่า ให้พวกเราไว้บันทึกความดีที่กระทำต่อ เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท และประชาชน

2. เหรียญหลวงพอเดิม วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นปี 2539 นัยว่า ให้มาช่วยกันผ่าตัดระบบในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะหลวงพ่อเดิม มีเกียรติคุณในเรื่อง "วิชาขลัง" มีดหมอหลวงพ่อเดิม นอกจากหลวงพ่อเดิมเป็นเกจิอาจารย์ที่อาคมขลังแล้ว ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาด้วย และท่านได้ไปเรียนทางวิปัสสนากับหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางเหลือง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ด้วย

3. เป็นผ้าพันคอ เป็นผ้าแคชเมียร์ เส้นใยธรรมชาติ สีขาว รายการนี้ได้ถูกยึดไปเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าบ้านที่ผู้เขียนพักอาศัยอยู่

4. กล่องไม้สำหรับ
ใส่เครือ่งประดับ รายการนี้ก็ถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

5. เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ (Herbal Rice) 1 ห่อ เพื่อเป็นเครื่อง ย้ำเตือนให้ผู้รับรักษาดูแลสุขภาพของตนเอง


พีระพงศ์ วาระเสน KU 40 ผู้บันทึก
1 January 2017
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)