​ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตแห่งการเรียนรู้

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตแห่งการเรียนรู้

..............
และ การเริ่มต้นเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ต้อง....

ก. "ละอาย" ในสิ่งที่เรายังไม่รู้
ข. "ละ" การยึดถือในสิ่งที่เรายังไม่รู้
........................
เพื่อการถอนความคิด ความเห็น ที่เข้าใจผิดๆ เห็นผิด (มิจฉาทิษฐิ) มาแต่ เดิมๆ
.......................................
และ..

ค. เริ่มเรียนด้วยการ "สั่งสม" ความรู้ เฉพาะที่เป็นจริงแท้
และ..
ง. ความรู้ที่จริงแท้นั้น จะต้อง "ไม่นำไปสู่การติดข้อง"
ที่สามารถรู้เห็นได้จริงๆ ปรากฏชัดเจนจริงๆ (ไม่เกิดจากการคิดฝันเอาเอง) ทีละน้อยๆๆ
......................................
จนกว่าความเข้าใจจะเพื่มขึ้นๆๆๆ จนกว่าจะมั่นคง และพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นๆๆๆๆ ได้ต่อๆๆๆๆๆ ไป
***************************************
การเรียนรู้ดังกล่าว จะนำไปสู่ "การรับรู้" "การเรียนรู้" และ "การรู้" ไปตามความเป็นจริง ไปตามลำดับของความสามารถในการเรียนรู้ที่สั่งสม ทีละน้อยๆๆๆๆ ไปตามความเป็นจริง ที่สัมผัสได้จริงๆ

ที่จะทำให้จิต ค่อยๆ "สะอาด" ผ่องแผ้ว และเต็มไปด้วย "บารมี"
---------------------------------------------
เพราะ
1. ความรู้ที่เป็นจริงของจักรวาล และถูกต้องเท่านั้น จะนำไปสู่ความดี และ
2. ความดีที่ไม่ติดข้องเท่านั้นจะนำไปสู่ชีวิตที่มี "บารมี" บนเส้นทาง "สังสารวัฏฏ์" อันยาวไกล
และ
3. ความรู้ที่ถูกต้องและความดีที่ไม่ติดข้องเท่านั้น จะนำจิต ไปสู่ "สุคติ" จนกว่าจะ "สิ้นสุด" ด้วยการ "หลุดพ้น" ด้วยการสั่งสม สิ่งที่ดีๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป
................................................
ที่สามารถทำให้ล่วงพ้นวงจรการเกิดและการให้ผลของ "กรรม"
ที่ทำให้มีการเกิด และที่มาการดับ และสาเหตุของ"ความทุกข์" ทั้งปวง
+++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

620919

เขียน

01 Jan 2017 @ 09:34
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก