​การให้ "ธรรม" เป็นทาน ชนะ (สูงส่งกว่า) การให้ทั้งปวง

การให้ "ธรรม" เป็นทาน ชนะ (สูงส่งกว่า) การให้ทั้งปวง

*********************************
วลีนี้ มีได้มีไว้เพื่อไว้กล่าวกันเล่นๆ หรือ เพื่อใช้ไว้หาผลประโยชน์เพื่อตนเอง

แต่เป็นระดับสัจจธรรม

เพราะการให้ในสิ่งที่ทำให้ผู้รับ มีโอกาสรู้ความจริงของโลก ของจักรวาล นั้น คือ การช่วยให้ผู้รับ มีโอกาสมีชีวิตที่เป็นไปตามความเป็นจริง หลุดพ้นไปจากบ่วงทุกข์ ที่ทำให้ชีวิตที่เกิดมาแล้ว มีคุณค่า มากขึ้นๆๆๆๆๆ และสามารถสั่งสมสิ่งที่ดีๆ ในระดับที่อาจจะสูงได้จนถึงขั้น "บรรลุ" ก็อาจจะเป็นไปได้

จึงเป็นสิ่งที่สูงสุด สูงกว่าของขวัญใดๆ ที่พึงมีในจักรวาลนี้
------------------------------------
แต่ ใน "วงการ" พุทธศาสนาในปัจจุบัน กลับใช้พุทธสุภาษิตนี้อย่างบิดเบือน ทั้งที่รู้ และไม่รู้ตัว หรือ แม้กระทั่งเจตนาแอบแฝง เพื่อหาผลประโยชน์ทางโลกให้กับตัวเอง และหรือ ให้แก่องค์กรของตนเอง อย่างมากมาย มหาศาล อย่างที่เห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน
..........................................
เช่น

***การนำหลักธรรมมาสอนอย่างผิดๆ ตามความคิดความเข้าใจของตนเองและโดยการตีความของตนเอง หรือ

***สอนให้คนปฏิบัติธรรม ทั้งๆที่ผู้กำลังจะปฏิบัติธรรมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า "ธรรมะ" คือ อะไร แล้วจะปฏิบัติได้อย่างไร หรือ

***ทำตำราการสอนที่บิดเบือนคำสอนในพระธรรมวินัย เพื่อหลอกลวง ชักจูงให้คนหลงเชื่อ ให้เอาเงินมาบริจาคให้กับตนเอง หรือ องค์กรของตนเอง หรือ.....

ฯลฯ

ที่ไม่ถือว่าอยู่ในความหมายของ "การให้ธรรมเป็นทาน" อย่างแน่นอน
เพราะเป็นสร้าง "อกุศลกรรม" ธรรมดาๆ เท่านั้นเอง
-----------------------------------------------
ดังนั้น "ธรรม" ที่สามารถเป็น "ของขวัญ" ที่สามารถนำไปสู่การ "ชนะ" การให้ทั้งปวงนั้น ต้องเป็นธรรมะที่เป็นจริง ไม่เจือปนด้วย อวิชชา อคติ และ อกุศลเจตนาใดๆ เท่านั้น
+++++++++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)